Neoloteca

En aquest espai us presentem les NOVES paraules (de l’àmbit dels videojocs)

acceptades pel Consell Supervisor del TERMCAT.

El Consell Supervisor fixa les denominacions catalanes de cada terme a partir d’un estudi en què es tenen en compte criteris de caràcter lingüístic, terminològic i social, i l’opinió dels especialistes de l’àrea. Les equivalències en altres llengües s’ofereixen per a facilitar l’accés als termes normalitzats, i són formes que s’han documentat en diverses fonts de referència.

Per ordre alfabètic:

animació d’esquelet – Tècnica d’animació en 3D consistent a recrear el moviment d’un personatge a partir de dades prèviament emmagatzemades sobre els moviments i les rotacions dels ossos que el conformen.

aparició sobtada (popping) – Defecte de visualització consistent en el sorgiment brusc d’objectes gràfics allunyats del punt d’observació o en un canvi sobtat del seu aspecte, que té lloc quan se n’augmenta el nivell de detall de manera discreta.

arcade – Videojoc simple, d’acció repetitiva, argument senzill i partides generalment breus, que augmenta de dificultat a mesura que avança el joc.

captura de moviment (motion capture) – Tècnica consistent a enregistrar i emmagatzemar el moviment d’un personatge real mitjançant sensors per recrear-lo posteriorment en un entorn virtual.

cel shading – Model de shading en què es dóna a les imatges un aspecte de dibuixos animats.

clan – Grup de jugadors de nombre variable que juguen en equip a un joc en xarxa.

com-s’ha-fet (making of) – Reportatge audiovisual sobre el procés d’elaboració d’una obra cinematogràfica, d’una sèrie televisiva, d’un anunci, d’un disc, etc., o sobre la preparació d’un espectacle.

combinació – Conjunt d’accions successives que un jugador duu a terme en un temps limitat amb el comandament de joc, que permeten millorar el resultat d’un esdeveniment.

combo – Conjunt d’accions successives que un jugador duu a terme en un temps limitat amb el comandament de joc, que permeten millorar el resultat d’un esdeveniment.

consola de joc – Plataforma de joc dissenyada específicament per a l’execució de videojocs, ja sigui de manera autònoma o bé connectada a una pantalla.

consola domèstica – Consola de joc constituïda per una unitat central a la qual s’acoblen el comandament de joc, la pantalla i altres perifèrics, destinada a l’ús a la llar.

desenvolupador -a de videojocs – Persona que es dedica a la creació de videojocs.

desplaçament lliure (sandbox) – Mecànica de joc que permet al jugador desplaçar-se lliurement per l’escenari d’un videojoc.

enemic final (boss) – Enemic dotat d’habilitats especials que apareix al final d’un nivell i resulta més difícil de vèncer que la resta d’enemics.

escamot – Grup de jugadors de nombre variable que juguen en equip a un joc en xarxa.

estudi de desenvolupament de videojocs – Empresa o àrea d’una empresa que es dedica a la creació de videojocs.

estudi exclusiu (second party) – Empresa que es dedica a la creació de videojocs per a plataformes d’una sola marca, amb la qual té un contracte d’exclusivitat.

estudi independent (third party) – Empresa que es dedica a la creació de videojocs independentment de qualsevol marca de comercialització de plataformes.

estudi intern (first party) – Àrea d’una empresa de comercialització de plataformes de joc que es dedica a la creació de videojocs compatibles únicament amb les plataformes que comercialitza.

èxit – Producte, especialment cinematogràfic o musical, que ha obtingut un gran ressò popular i un bon rendiment comercial després d’haver-lo llançat al mercat.

filtració (spoiler) – Revelació voluntària o involuntària, generalment feta a través d’Internet, d’una part important de la trama d’un videojoc.

FPS – Indicador de qualitat de la imatge que es basa en el nombre de fotogrames que apareixen a la pantalla per segon. [fotogrames per segon]

generació – Cadascuna de les diferents categories en què es classifiquen les consoles de joc segons el moment en què han estat comercialitzades, les característiques tecnològiques que presenten i les prestacions que ofereixen. Nota: Les diferents generacions es determinen amb un ordinal: primera generació, que indica la generació més antiga de videoconsoles, segona generaciótercera generacióquarta generació, etc.

il·luminació – Procés de la renderització en què es determina la llum que incideix en cadascun dels elements de l’escena.

joc d’habilitat mental (puzzle game) – Videojoc en què es fa treballar especialment l’agilitat mental del jugador mitjançant trencaclosques, problemes de lògica, de matemàtiques o d’estratègia, i altres activitats similars.

joc de gran públic (casual game) – Videojoc que per les seves característiques d’accessibilitat i pels seus continguts s’adreça a un públic ampli.

joc de llançament (launch title) – Videojoc que es posa a disposició del públic al mateix temps que la consola amb què s’ha d’executar.

joc de lluita (beat’em up) – Joc d’acció lineal en què el personatge jugador s’enfronta als enemics amb les mans nues o amb armes blanques en un escenari fix, utilitzant diferents tècniques i cops.

joc de supervivència (survival horror) – Joc d’aventures en què s’intenta transmetre una sensació d’angoixa al jugador, el qual té com a objectiu principal aconseguir que el seu personatge sobrevisqui a les situacions d’opressió i perill en què es troba.

joc de trets (shoot’em up) – Joc d’acció basat en la punteria amb armes de foc en què el jugador ha d’anar disparant a un ritme trepidant contra diferents contrincants, mirant alhora d’esquivar-ne els trets.

joc de trets en primera persona (fps, first person shooter) – Joc de trets en què el jugador veu l’acció a través dels ulls del seu personatge, des d’un pla subjectiu sostingut.

joc de trets en tercera persona (third-person shooter) – Joc de trets en què el jugador veu l’acció i el seu personatge des d’un punt de vista exterior.

jugabilitat (gameplay) – Qualitat d’un videojoc relativa al grau d’entreteniment que pot proporcionar i a la seva usabilitat, que té en compte paràmetres com ara l’originalitat, la facilitat de control, la interacció, la coherència dels menús, la fluïdesa i la precisió dels moviments dels personatges o l’equilibri entre la dificultat i la satisfacció del jugador.

jugador -a expert -a (hardcore gamer) – Persona que dedica una part important del seu temps a l’entreteniment amb videojocs i que està al corrent de les principals novetats del sector.

jugador -a ocasional (casual gamer) – Persona que juga esporàdicament amb videojocs.

ludologia – Estudi teòric i interdisciplinari del videojoc, que s’ocupa, entre d’altres, de l’anàlisi d’aspectes relatius al disseny del joc, com ara les regles i l’experiència de joc, a les estructures, la narrativitat o l’estètica visual.

machinima – Pel·lícula d’animació que es realitza amb seqüències i tecnologia procedents dels videojocs.

món persistent – Espai virtual on es desenvolupen determinats videojocs concebut perquè l’acció del joc no s’aturi i continuï evolucionant malgrat que el jugador deixi de jugar-hi, d’acord amb la intervenció de la resta de jugadors connectats.

personatge jugador (playable character) – Personatge que és controlat directament pel jugador, a l’entorn del qual sol girar tota l’acció del joc.

PJ (sigla) – Personatge que és controlat directament pel jugador, a l’entorn del qual sol girar tota l’acció del joc.

personatge no jugador (non-playable character) – Personatge que és controlat per un administrador de joc o bé per mitjà de tècniques d’intel·ligència artificial, que incideix en el desenvolupament de la partida però sobre el qual el jugador no té control.

plataforma de joc – Dispositiu de maquinari que permet executar videojocs, ja sigui de manera exclusiva o bé entre altres possibles funcions.

preqüela – Obra audiovisual o literària que es basa en els personatges o els fets d’una altra obra creada amb anterioritat i que narra fets previs als esdeveniments que relata l’obra inicial.

seqüela – Obra audiovisual o literària que es basa en els personatges o els fets d’una altra obra creada amb anterioritat i que narra fets posteriors als esdeveniments que relata l’obra inicial.

seqüència cinemàtica (cut scene) – Seqüència que s’inclou en un videojoc narratiu per a fer avançar l’argument o aprofundir en algun aspecte del guió i sobre la qual el jugador té un control limitat o nul.

sprite – Mapa de bits que s’utilitza habitualment com a personatge d’un videojoc en 2D i que es pot moure i manipular com una sola unitat.

textura – Propietat d’un objecte gràfic relativa a l’aspecte del material que el compon.

trobada LAN (LAN Party) – Trobada de jugadors que, situats en un mateix espai físic, competeixen entre ells des de diferents ordinadors connectats a través d’una xarxa d’àrea local.

versió candidata (release candidate) – Versió prèvia a la versió final d’un videojoc, a la qual s’han aplicat tots els canvis resultants de la verificació de la versió beta, que se sotmet a una última verificació abans de comercialitzar-se.

versió final (gold version) – Versió d’un videojoc que es comercialitza, resultat de la verificació i actualització de la versió candidata.

videoconsola – Plataforma de joc dissenyada específicament per a l’execució de videojocs, ja sigui de manera autònoma o bé connectada a una pantalla.

L’ARGOT DELS VIDEOJOCS

Com passa amb qualsevol afició del món, el SECTOR DELS VIDEOJOCS, disposa d’un argot propi, amb un munt de paraules i abreviacions (molt sovint importades de l’anglès) que ajuden als aficionats de tot el món a comunicar-se d’una forma molt més clara i ràpida. Des de l’Alerta Jocs tenim molt en compte el MUR que suposa per a tots els “principiants” el desconeixement d’aquestes paraules clau, importantíssimes per a tots aquells que vulguin informar-se, aprendre, i decidir-se pels productes que millor s’adaptin a les seves necessitats REALS.

Per tant, inaugurem aquesta nova secció, que s’anirà actualitzant amb el pas del temps, que pretèn servir-vos d’ajuda en cas de topar amb alguna d’aquestes “paraules clau”. I les ordenarem de la millor manera: alfabèticament, perquè aneu al gra i us resulti un pàgina molt útil.
Per a qualsevol dubte concret, utilitzeu la secció de “comentaris”, i entre tots, anirem millorant dia a dia aquest espai. GRÀCIES!!!!

Action RPG – Joc de rol (argument complex i amb multitud de batalles) d’acció directa, és a dir, durant les batalles no apareixen menús que frenin el joc i s’utilitzen els “botons” per atacar directament o defensar-se, un dels referents més antica, clars i famosos en seria la saga The Legend of Zelda de Nintendo.

FPS – (First Person Shooter), és a dir, un joc d’acció en primera persona (la càmera es situa als “ulls” del personatge), normalment violents (molts són per a majors de 16 anys) amb l’objectiu principal d’obrir-se pas entre centenars (fins hi tot milers) d’enemics que anirem eliminant amb el nostre variat assortit d’armes. Independement de l’ambientació general del joc, actual, passat o futurista… Playstation 3 i Xbox 360 han sobreexplotat aquest gènere. Referències: Doom, Quake, Goldeneye 007, Perfect Dark, Halo i més recents, Crysis i Killzone.

CASUAL game/gamer – Fa referència als jocs (i per tant, també als seus jugadors) d’accés immediat i que no requereixen d’una experiència anterior en el món dels videojocs. Fàcils d’utilitzar, sense complicacions i que busquen la diversió a l’instant. Des de l’aparició de la consola Wii, aquest terme ha agafat un caire “despectiu” per part dels jugadors més “experimentats” (hardcore gamers) que veuen perillar els jocs més “complexos” que tant els agraden a favor d’aquests productes que tenen tanta tirada i que poc tenen a veure amb l’atre tipus de joc. No seria correcte dir que els jocs “casuals” no son JOCS CLÀSSICS, perquè precisament un dels seus referents més clars queda molt lluny de l’actual Wii. Estem parlant del mític: TETRIS. Actualment els jocs casuals més populars serien “Wii Sports” i una mica abans “Singstar“.

gameplay – El joc en viu/en directe. Pot fer referència a imatges o vídeos. Aquesta concreció va néixer arran dels vídeos pregrabats “CGI” (que ocupen molt espai en un cartutx o disc) de les consoles de 32 bits. Moltes companyies han fet gala d’aquest recurs per desenvolupar l’argument dels seus jocs o afegir, simplement, un espectacle visual que lluny quedava del joc REAL.

hardware – En el món de les consoles fa referència a les VIDEOCONSOLES de forma física. Aquestes acostumen a tenir un cicle de vida més o menys tancat durant el qual, les empreses que l’han creat intenten atraure el màxim nombre de companyies externes i que gaudeixin durant tot el cicle de vida d’un variat catàleg de videojocs. La primera videoconsola massiva i que va revolucionar el món dels videojocs va ser la NES de Nintendo (a finals dels anys 80), actualment trobem al mercat la Playstation 3 (de Sony), la Xbox 360 (de Microsoft) i la més exitosa, la Wii (de Nintendo).

RPG – Joc de rol (originari i molt exitós de Japó) basat en un argument llarg i complex que acostuma a presentar un grup d’herois (poques vegades passa tot el protagonisme a un únic personatge). I la forma principal d’avançar en el joc és lluitant quasi constantment amb els enemics de forma “aïllada”, accedint a un conjunt de menús on els jugadors decideixen com lluitar i veuen el seu progrès mitjançant barres d’energia vital, màgia, invocacions… etc. Un dels pilars fonamentals seria l’evolució del personatge que a l’inici del joc és molt dèbil, i per tant només pot fer front a enemics dèbils… i a mesura que avança l’aventura va guanyant experiència i pot accedir a noves “zones” fins arribar als enemics finals. Referents: la saga Final Fantasy i el conegudíssim Pokémon.

software – Els JOCS en general. Independentment d’on els trobem i quin sistema per funcionar utilitzin. Originalment els trobàvem instal·lats dins de cartutxos de plàstic. Més endavant van aparèixer els sistemes òptics (CD, DVD, bluray…) i també podem baixar-los d’internet de diferents formes (WiiWare, PSN, XboxLive, etc…).

(pàgina en construcció)

Anuncis

Hi ha 4 comentaris

  1. Ei què tal, tinc un dubte des de fa temps. El meu català és una mica ‘així així’ xD i jo al dispositiu amb què controlem els jocs sempre li he dit “mando”. Quina és la paraula correcta/habitual/col·loquial per al mando en català?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s